“Een serious ofwel business game is een spel met een ander primair doel dan puur vermaak. Het voornaamste doel is dan bijvoorbeeld communiceren, werven of selecteren, onderwijzen of het verwerven van inzicht. Een serious game kan gebruikmaken van meerdere media: het kan een paperbased bordspel of kaartspel zijn, een gefaciliteerde managementgame of een computergame aldus Wikipedia.

Games zijn erg populair. Om te spelen maar ook steeds meer in trek om kennis over te dragen. Waar het bij managementgames veelal gaat om de implementatie van een nieuwe strategie of een cultuurverandering, draait het bij BIG om gedragsverandering door zelfontdekking in echte spelsituaties. Games functioneren dan als het opgraven van een tijdcapsule waarin bij de start van het bedrijf de toekomstdromen van de ondernemer en de medewerkers van het eerste uur zijn gestopt.

Spelenderwijs leren, het nieuwe leren

BIG vindt dat business games (serious games) het nieuwe leren vertegenwoordigen. Met business games jaagt BIG veranderingen in bedrijven, instellingen of overheidsorganisaties aan.. Een mix van informatie en entertainment maakt elke business game tot een belevenis die deelnemers spelenderwijs aanzet tot anders denken en nieuwe werkwijzen.

De game kietelt de keten

De business games van BIG maken de mensen in bedrijven en organisaties bewust van waar ze staan. Spelenderwijs ontdekken medewerkers hun eigen plaats in de keten. Ze ondervinden wat er gebeurt als ze niet meer weten wat er voor en na hen in de keten gebeurt. Ze leren de klant kennen door er zelf een te zijn.

Optimaliseren van bedrijfsprocessen

Optimaliseren van bedrijfsprocessen, daar gaat het om. Spelen met simulaties van specifieke bedrijfsaspecten, afgestemd op de eigen bedrijfsomgeving.
De BIG business games reiken een concreet gedragsinstrumentarium aan. Hiermee wordt de routine die het bedrijf is binnengeslopen, rigoureus de nek omgedraaid. Niet door een alwetende leermeester of coach maar door de deelnemers zelf. De spontaniteit die de game creëert, schept ruimte voor een onbewaakte ogenblikken die geijkte patronen blootleggen. Zo wordt tijdens het spel duidelijk dat leiderschap heel anders werkt dan we denken. Een eyeopener die van elke game een verrassing maakt.

Bricks & brains

BIG traint met zes verschillende ketengames. Stuk voor stuk belevenissen met leerervaringen die ertoe doen. Ideaal voor procesgestuurde organisaties. De games werken net als in de praktijk; ze verbinden hard en zacht met elkaar. Daarom noemen we ze Bricks & Brains. Dat is de overeenkomst. De rest is maatwerk. Het draait in deze games steeds om optimalisering van processen. Deelnemers worden bewust gemaakt van de complexiteit van hun eigen bedrijfsomgeving, de ketens waarvan ze deel uit maken en hun eigen cruciale rol als schakel in die ketens.