Breng uw leiderschap naar grote hoogte!

Beschrijving
In toenemende mate wordt in organisaties voor het inrichten van specifieke activiteiten gebruik gemaakt van projectmanagement. Projecten worden steeds complexer van karakter waardoor steeds hogere eisen aan projectleiders worden gesteld.

Bij de invulling van projectmanagement wordt veelal sterk het accent gelegd op de beheersmatige aspecten. Het instrumentarium dat daarbij wordt gebruikt kan men aanmerken als ‘planning en control’ middelen. De praktijk laat echter steeds zien dat de werkelijkheid buitengewoon weerbarstig is. Overschrijdingen in termen van tijd en geld zijn dan ook aan de orde van de dag. De reflex van organisaties is dan om de beheersinstrumenten van de projecten te versterken. Met nauwelijks betere resultaten en vaak zelfs met een tegenovergesteld effect.

In de Business Game Professional Leadership slaan we een andere weg in. Met aandacht voor leiderschap, inspiratie en visie. Door het formuleren van een gedeelde ambitie door het projectteam voor de realisatie van de projectdoelen en het creëren van uitdagingen voor de projectmedewerkers. Meesterschap van de projectleider met een meesterlijk projectresultaat. Door een sterkere invulling van de leiderschapsrol wordt een meer evenwichtige besturing gecreëerd van het project. Evenwichtig in het opzicht dat enerzijds de professionals, de kenniswerkers in het project de voor hen noodzakelijke regelruimte krijgen en anderzijds doordat er voldoende beheersing is om projectdoelen te realiseren.

Een andere rol die in de game aandacht krijgt is die van ondernemer. Deze rol eist van projectleiders creativiteit en daadkracht met aandacht voor risicomanagement. De projectleider wordt tijdens de workshop in staat gesteld de verschillende rollen te verkennen en daarmee te experimenteren. Door deze leercontext wordt het mogelijk nieuwe inzichten maar vooral eigen praktische ervaringen op te doen.