Breng uw supply chain prestaties naar grote hoogte!

Beschrijving
De business game Bricks & Brains is een praktische en interactieve game waarbij met een groep deelnemers van verschillende afdelingen gezamenlijk een bedrijfsinterne supply chain van een organisatie wordt nagespeeld. Deze organisatie heeft als doel een zo goed mogelijke dienstverlening te leveren aan haar klanten en daarbij een maximaal rendement te halen. Om dat te realiseren moeten een aantal hobbels worden overwonnen en obstakels uit de weg worden geruimd.

In de business game wordt met een groep van vijftien tot ongeveer vijfentwintig deelnemers een aantal jaren uit het ‘leven’ van een organisatie in een logistieke keten nagespeeld. Per speeljaar krijgen de deelnemers praktische aanwijzingen waarmee het (bedrijfs)-rendement in het volgende speeljaar kan worden verbeterd. Na een aantal speeljaren is duidelijk of de deelnemers in staat zijn geweest om samen een winstgevende supply chain in te richten. Uitgangspunt is dat voor iedereen duidelijk wordt welke – vaak eenvoudige – verbeterpunten er zijn in organisaties waarmee men binnen de eigen functie en afdeling aan de slag kan om te komen tot rendementsverbetering.