Business games

BIG vindt dat business games (serious games) het nieuwe leren vertegenwoordigen. Met business games jaagt BIG veranderingen in bedrijven, instellingen en overheidsorganisaties aan. Een mix van informatie en entertainment maakt elke business game tot een belevenis die deelnemers spelenderwijs aanzet om anders te denken en nieuwe werkwijzen te overwegen.
Het belangrijkste doel van onze business games is om uw werknemers meer inzicht te geven in de praktische mogelijkheden om het rendement van de organisatie en de in- en externe supply chain(s) te verbeteren. In de business games worden concrete tips gegeven en pragmatische ‘gereedschappen’ besproken om te komen tot optimalisatie van de keten, tot verbetering van de klantgerichtheid en tot een betere communicatie en afstemming in de keten.

Op maat

Onze business games zijn dusdanig flexibel dat verschillende leerdoelen eenvoudig kunnen worden geïntegreerd in de vorm van leerinterventies. De business games van BIG hebben een aantal standaard interventies die op basis van uw wensen worden uitgebreid met specifieke ‘leeringrepen’. Uitgangspunt van de business game is altijd dat de leerdoelen worden gerelateerd aan de doelstellingen van de organisatie.

Duurzaam veranderen
Bij deze vorm van ervaringsgericht leren blijkt bij deelnemers aanzienlijk meer van de boodschap te blijven hangen dan bij andere trainingsvormen. Business games hebben dan ook een duurzaam effect op ontwikkeling en professionalisering van organisaties.
Op basis van ervaringen in tal van bedrijven, sectoren en supply chains zijn de business games ontwikkeld. Dit vanuit de filosofie dat verbeteringen in bedrijven en supply chains alleen succesvol tot stand kunnen worden gebracht als de mensen uit de praktijk hun bijdrage willen en kunnen leveren. De grondgedachte daarbij is ‘leren en verbeteren door zelf te doen en te ervaren’.

Business games geven medewerkers inzicht in:
● Hun eigen plek en functie in de organisatie;
● De complexiteit van de keten waar zij in opereren
● De processen die spelen in hun organisatie
● Binnengeslopen routines
● Bedrijfskundige principes

Een greep uit de beschikbare BIG Business Games:

Bricks & Brains

Professional Leadership

BDA Multifood

Silk Race