Onze activiteiten voeren wij uit op basis van de filosofie van “De vijf B’s van BIG”:

  • Betrouwbare leiders
  • Betrokken medewerkers
  • Blijvend verbeteren
  • Beheersbare Processen
  • Betere resultaten

 


Betrouwbare leiders

De evolutie leert ons dat mensen door de eeuwen heen heel goed in staat blijken te zijn om de leiders te kiezen waar het belang van de groep het meest mee gediend is. Natuurlijke leiders noemen we dat.

Betrouwbaarheid is een belangrijke maatstaf voor effectief leiderschap. Groepen met effectieve leiders presteren beter dan groepen zonder leiders. Leiders zijn effectiever als ze door de groep worden beoordeeld en gekozen. En hoe meer gezag de leider heeft, hoe beter het gaat met het leiderschap. Leiders met gezag halen het beste uit hun mensen: zorgen voor betere resultaten en meer werkplezier. BIG signaleert dat leiders die sturen op basis van macht uiteindelijk minder succesvol zijn.

Voor elke leider geldt in ieder geval dat hij/zij zich zou moeten afvragen: hoe ontwikkel ik gezag. De sleutel tot gezag zit ‘m voor een belangrijk deel in betrouwbaarheid. Succesvolle leiders stellen het belang van de groep voorop en creëren de randvoorwaarden waarbinnen de groep kan uitblinken. Binnen een veilige werk,- en leeromgeving hoeven mensen niet op hun tellen te passen en hebben geen twijfels over de bedoeling van hun leidinggevende. Dit vertrouwen is essentieel voor het goed functioneren van medewerkers, teams en organisaties.

BIG helpt leiders om gezag te ontwikkelen en de essentie van betrouwbaarheid te begrijpen. En daarmee effectiever te worden als leidinggevende. Klik hier voor de volledige tekst


Betrokken medewerkers

Betrokkenheid legt BIG uit als de motivatie van het individu om bij te dragen aan het succes van de organisatie. Betrokkenheid is een belangrijke voorspeller van de prestatie die iemand levert. Maar betrokkenheid is niet in elke groep logisch en het is dan ook redelijk voorspelbaar onder welke omstandigheden betrokkenheid zal ontstaan en groeien. Inzicht in de logica van betrokkenheid kan helpen bij het vergroten van de betrokkenheid in een organisatie.

De mate van betrokkenheid heeft een concreet effect op de bedrijfsresultaten en een gebrek eraan kost veel geld. De mogelijkheid om een zichtbare en een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de organisatie vormt voor elke medewerker de basis voor betrokkenheid. Bij de meeste organisaties is slecht een klein onderdeel van de medewerkers daadwerkelijk betrokken.

In een organisatie die door een medewerker wordt ervaren als een hechte gemeenschap is betrokkenheid een natuurlijke, instinctieve reactie. Is er geen hechte gemeenschap dan volgt wantrouwen. Er bestaat een aantal typische organisatiekenmerken die bijdragen aan het bouwen van een hechte gemeenschap.

BIG helpt organisaties om zoveel mogelijk aan deze kenmerken te voldoen en daarmee de randvoorwaarden te creëren voor een hoge mate van betrokkenheid. Goede resultaten zijn een logisch gevolg. Klik hier voor de volledige tekst


Blijvend verbeteren

Om concurrerend te blijven, tevreden klanten te houden en te blijven voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving moeten organisaties zich voortdurend aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Dat vraagt het vermogen om mee te kunnen veren, in te kunnen spelen op nieuwe kansen en tegelijkertijd de interne processen te beheersen en te optimaliseren. Door te kiezen voor onze filosofie en werkwijze van blijvend verbeteren wordt de kans dat dit ook daadwerkelijk lukt een stuk groter. En daarmee is een gezonde toekomst van uw organisatie gewaarborgd.

De filosofie van BIG is erop gericht om met directie, management en medewerkers een organisatiecultuur te realiseren waarbij blijvend verbeteren in de genen van de mensen komt te zitten en wordt beschouwd als de normaalste zaak van de wereld. Zo zorgen wie ervoor dat de organisatie flexibel en dynamisch blijft en er een doorlopende focus is op het elimineren van verspillingen en maximaliseren van de toegevoegde waarde. De vraag van de klant staat daarbij altijd centraal.

BIG vindt blijvend verbeteren de normaalste zaak van de wereld. Klik hier voor de volledige tekst


Beheersbare processen

BIG gelooft in het realiseren van stabiele, gestandaardiseerde en robuuste processen. Procesbeheersing noemen we dat. Processen die inzichtelijk zijn voor alle medewerkers en ketenpartners en die uitgewerkt zijn in begrijpbare woorden en beelden (visueel management).

De daadwerkelijke klantvraag zou volgens BIG moeten bepalen waar een organisatie tijd aan besteedt. Door de wachttijden op overdrachtspunten in kaart te brengen en concrete maatregelen te treffen om deze te reduceren, kan de doorstroming worden verbeterd. Bijkomend effect is dat knelpunten sneller zichtbaar worden en eveneens kunnen worden aangepakt. Adequate voorraadniveaus en gebalanceerde werkverdeling brengen ritme in de keten. Daarmee worden processen beter beheersbaar.

BIG levert op het gebied van procesbeheersing en -optimalisatie praktische begeleiding aan om tot snelle en duurzame verbetering te komen. Dat doen we onder andere door kennissessies, workshops en begeleiding van verbeterteams.


Betere resultaten

Goed kijken geeft een beter zicht en beter zicht leidt tot inzicht. Om zover te komen is het van belang dat leidinggevenden weten en snappen wat er speelt binnen een organisatie. Niet alleen in de directiekamer maar vooral ook op de werkvloer.

Leidinggevenden zouden zich volgens onze filosofie dan ook regelmatig op de werkplek van medewerkers moeten begeven: de plek waar het gebeurt en waar medewerkers waarde voor de klant creëren. Het is van essentieel belang dat leidinggevenden en medewerkers daar samen nieuwe inzichten opdoen, zich bewust worden van verbeterpotentieel en verbeteringen ook daadwerkelijk doorvoeren. Belangrijk is dat de potentiële verbeteringen inzichtelijk worden gemaakt voor de totale organisatie. Bijvoorbeeld met een verbeterbord: een zichtbare verzamelplaats van verbeterideeën en –acties, managementinformatie, concrete doelen en resultaten.

Hoe beter medewerkers begrijpen hoe de resultaten van hun eigen denken en handelen zijn gekoppeld aan de resultaten van de totale organisatie, des te meer betrokken ze zich vullen voelen om concreet aan de slag te gaan om resultaten te verbeteren. Hun invloed wordt zo zichtbaar.

BIG begeleidt en faciliteert organisaties om tot betere resultaten te komen en om deze zichtbaar te maken voor iedereen in de organisatie. Met praktische hulpmiddelen en begeleiding op de werkvloer. In begrijpelijke taal en zodanig dat medewerkers de relatie zien met hun eigen werk.