Breng uw supply chain-prestaties naar grote hoogte!

Beschrijving
De business game Bricks & Brains is een praktische en interactieve game waarin een groep van vijftien tot ongeveer vijfentwintig deelnemers van verschillende afdelingen gezamenlijk een bedrijfsinterne supply chain van een organisatie naspeelt. Deze organisatie heeft als doel een zo goed mogelijke dienstverlening te leveren aan haar klanten en daarbij een maximaal rendement te halen. Om dat te realiseren moeten een aantal hobbels worden overwonnen en obstakels uit de weg worden geruimd. Per speeljaar krijgen de deelnemers praktische aanwijzingen waarmee het (bedrijfs)-rendement in het volgende speeljaar kan worden verbeterd. Na een aantal speeljaren is duidelijk of de deelnemers in staat zijn geweest om samen een winstgevende supply chain in te richten. Uitgangspunt is dat voor iedereen duidelijk wordt welke – vaak eenvoudige – verbeterpunten er zijn in organisaties waarmee men binnen de eigen functie en afdeling aan de slag kan om te komen tot rendementsverbetering.

Leerpunten:
• Vergroten van inzicht in de gevolgen van het eigen handelen voor collega’s en andere afdelingen binnen de organisatie, voor de prestaties van de onderneming en voor de service klanten
• Vergroten van het inzicht in de keten en in de rol en positie van de verschillende actoren daarbinnen
• Inzicht in de relatie tussen Vaardigheden, Attitude en Kennis van medewerkers en de prestaties van de organisatie
• Kennis van de principes van ‘lean’ en de toepassing daarvan
• Leiderschap in de supply chain

Op maat
Specifieke elementen uit bovengenoemde sectoren zijn ingebed in de verschillende varianten van de games. Zo komen in de groothandelsvariant o.a. aspecten als forecasting, voorraadbeheer, THT-management en EOQ aan de orde. In de productievariant speelt bijvoorbeeld het opstellen van een HPP, detailplanning, en seriegrootte optimalisatie een rol.
Naar gelang de behoefte van de opdrachtgever en de specifieke leerdoelen kunnen rollenspellen, opdrachten en presentaties worden ingebed in het programma.
De business game is bijvoorbeeld uitstekend geschikt om in te zetten als onderdeel van een trainingstraject, als teambuildingsinstrument, binnen een organisatieveranderingsproject, als commerciële tool samen met klanten of als voorbereiding op een IT-implementatie. Commitment en enthousiasme van de deelnemers zijn verzekerd.

Varianten van de Business Games
De games richten zich op organisaties waar het optimaliseren van de in- of externe keten een belangrijk thema is.
De business game kent de volgende varianten:
• logistieke dienstverlening
• groothandel
• productie
• retail
• retourlogistiek

Meer weten over deze game? Neem contact met ons op!