Breng uw supply chain-prestaties naar grote hoogte!

Beschrijving
De business game BDA Multi Food International biedt u de uitdaging om uw expertise als supply chain specialist te tonen en samen met uw team een succesvolle supply chain strategie te bedenken en uit te voeren. Dat vraagt onder meer om kennis van en inzicht in ketenprocessen, leiderschap, lef, ondernemerschap en het vermogen om samen te werken.
De game richt zich op het vormgeven en inrichten van de internationale supply chains van het voedings-middelenconcern BDA Multi Food International.

BDA Multi Food is een snelgroeiende speler op het terrein van food ingredients. Men heeft de afgelopen jaren een reeks aan bedrijven in de hele wereld overgenomen en heeft voor de komende periode als doel om de processen van de overgenomen bedrijven te gaan standaardiseren en alle internationale aanvoerketens te integreren, herstructureren en optimaliseren om zo de noodzakelijke schaal- en efficiencyvoordelen te realiseren.

Opzet van de game
In de game krijgen deelnemers te maken met vier bedrijven binnen het BDA concern, met allemaal hun eigen logistieke keten met toeleveranciers, DC’s en klanten. Opzet van de game is dat elk team een winstgevende supply chain strategie bedenkt en uitvoert. Voor ieder team is het vanuit het toekomstperspectief van de individuele bedrijven belangrijk om een zo goed mogelijk resultaat te realiseren. We spelen drie rondes waarbij er aan het eind van elke ronde aan het best presterende team een bonus wordt toegekend. Een team bestaat uit 4 tot 5 spelers die – aan de hand van de teamopdracht – gezamenlijk de strategie bepalen en uitvoeren. Elk team beschikt onder meer over startkapitaal, een startvoorraad materialen, 3 DC’s, een sales forecast en transportcapaciteit. Additionele financiële middelen kunnen in de vorm van leningen worden verkregen bij de bank. Materialen kunnen worden ingekocht bij de verschillende leveranciers.
Aan het eind van de drie rondes maken we de balans op en stellen vast hoe de teams hebben gepresteerd en wat het concernresultaat is.

Leerdoelen
● Uitlevergraad,
● Klanttevredenheid,
● Responsiviteit,
● Voorraadbeheer,
● Ketenkosten
● Het gedrag van verschillende soorten klanten kunnen herkennen
● Kunnen analyseren wat het klantgedrag betekent voor de inrichting van de supply chain in termen van servicelevels, klanttevredenheid en rendement
● De eigen organisatie en keten in kunnen richten met adequate middelen en resources met oog voor VAKmanschap, cultuur en leiderschap
● Begrijpen wat het vraagt van een organisatie om te voldoen aan de klantverwachting
● Een winstgevende supply chain organisatie kunnen bouwen

Meer weten over deze game? Neem contact met ons op!