Workshop Toekomstscenario's

Succesvolle workshops Toekomstscenario’s bij congres Randstad

Op 11 april 2017 organiseerde Randstad voor haar relaties uit de sectoren logistiek, handel en industrie het congres ‘On the Move’. Het programma van het evenement bevatte als onderwerpen onder meer disruptie, trends in de Supply Chain, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, wendbaar organiseren, gamification en de Nieuwe Zijderoute. Met ruim 100 managers en directeuren uit het werkveld was de zaal goed gevuld en werd het een boeiende middag met een mooie opbouw en interessante bijdragen van deskundigen uit de branche.

Namens BIG en 1-2 Think Logical mocht Casper Jansen een bijdrage leveren aan dit evenement in de vorm van een presentatie over trends en ontwikkelingen in logistiek en supply chain, een uitleg over de gevolgen hiervan voor bedrijven en een advies over het wendbaar maken van je organisatie. Naast deze presentatie was onze Workshop Toekomstscenario’s onderdeel van het programma. In 2 sessies van 50 deelnemers gingen we samen op interactieve wijze aan de slag met voorstelbaar maken van een aantal toekomstscenario’s in onze sector.

Hieronder een korte samenvatting van de inhoud met als illustratie een aantal van de slides uit de workshop.

De Toekomst is Morgen

Het maken van toekomstscenario’s blijkt in de praktijk bij de meeste ondernemers niet populair. En dat is vreemd want veel bedrijven zijn toch regelmatig met hun toekomst bezig. Ze proberen er wanhopig grip op te krijgen en kopen bijvoorbeeld dure software voor het maken van vraagvoorspellingen die vervolgens in de praktijk vaak niet blijken te kloppen. Bedrijven in in de supply chain zijn procesgestuurd en hebben graag controle. Mede daarom willen ze sturen op basis van betrouwbare cijfers, maar het is een illusie om de toekomst exact te kunnen voorspellen.

Belangrijke kenmerken van Forecasting zijn onder meer:

1) Van het heden naar de toekomst geredeneerd > causaal denken
2) Forecasters gaan er vanuit dat ‘de toekomst lijkt op het heden, alleen een beetje meer’ (analisten en rationalisten)
3) Insteek is kwantitatief & analytisch van aard

De Toekomst

 

Scenarioplanning is heel wat anders dan forecasting (zie het als complementair) en richt zich met name op het voorstelbaar maken van de toekomst. Grote bedrijven als Shell en Rabobank maken regelmatig scenariostudies als onderdeel van hun strategie. In de logistieke sector is DHL toonaangevend met haar scenariostudies. Zo publiceerden het concern in 2015 de scenariostudie ‘Delivering Tomorrow’. Hierin worden 5 scenario’s geschetst voor de ontwikkeling van de logistieke sector in de komende decennia. Gewoon te vinden op het wereldwijde web en absoluut de moeite waard om te lezen.

Scenarioplanning

Bij het maken van toekomstscenario’s worden trends altijd als basis genomen. Door op een gestructureerde manier naar de toekomst te kijken en het onverwachte als uitgangspunt te nemen kan met externe onzekerheid worden omgegaan. Toekomstscenario zijn daarmee om prima instrument om de toekomst voor jouw bedrijf voorstelbaar te maken.

Omdat BIG altijd kiest voor interactie was het na de korte inleiding over Scenarioplanning hoogste tijd om samen aan de slag te gaan. Aan de hand van een aantal belangrijke trends in economie, technologie en maatschappij schetsten we de deelnemers 4 mogelijke scenario’s voor de logistieke sector.

In de afbeelding hieronder de uitwerking in 4 kwadranten:

Vier scenario's

 

De volgende stap was om deelnemers te vragen om – met hun smartphone als stemkastje – te reageren op een aantal ontwikkelingen in de branche en daarbij aan te geven in welk kwadrant betreffende ontwikkeling naar hun idee het beste paste. En zo geschiedde zodat we aan de hand van het oordeel van de deelnemers zelf en mooi inzicht kregen in welke richting de sector zich mogelijk zal gaan bewegen in de komende jaren.

Wat te doen met de uitkomst.001

 

Vraag die daarna natuurlijk altijd opdoemt is: hoe handel ik als bedrijf zodra ik die scenario’s heb gemaakt en ik de uitkomsten ken? Welnu, daar zijn naar onze mening verschillende strategieën voor te bedenken, variërend van ‘stil houden’ tot ‘publiekelijk maken en bespreken met bijvoorbeeld overheden’. Omdat bedrijven geen Don Quichotte zijn, is het natuurlijk niet verplicht om iets te doen met een mogelijk maatschappelijk ongewenst scenario. Dat is aan overheden en beleidsmakers. Denk maar ’s aan de film ‘Climate of Concern’ die Shell ruim 25 jaar geleden maakte en waarin zij waarschuwden voor de effecten van fossiele brandstoffen op milieu en klimaat. Wetenschap en beleidsmakers reageerden destijds niet op de documentaire die Shell liet maken over hun scenariostudies (die naar nu inmiddels blijkt een behoorlijk betrouwbare voorspellende waarde bleek te hebben) dus waarom zouden we een bedrijf als Shell (gericht op winst maken) dan nu moeten verwijten dat zij zijn doorgegaan met het winnen, produceren en verkopen van olie en benzine?

Met de woorden ‘Een hartelijk welkom aan de toekomst’ sloot Casper de workshops af en nodigde de deelnemers uit om toch vooral zelf eens aan de slag te gaan met het maken van toekomstscenario’s. Interessant, leuk en inspirerend voor elke organisatie.

Hartelijk dank aan Randstad voor het feit dat we mochten meewerken aan dit goed bezochte en hoog gewaardeerde congres. Dank aan de deelnemers voor de positieve reacties en de prachtige rapportcijfers in de evaluatie!