BIG Event Succesvol Samenwerken

Bloedheet en energiek BIG Event ‘Succesvol Samenwerken’

Met een temperatuur van boven de 30’c en een drukkende hitte was het zweten geblazen tijdens het BIG Event ‘Succesvol Samenwerken’ dat we op 23 juni organiseerden in Geofort in Herwijnen. We noteren een zaal vol enthousiaste deelnemers van onder meer Xenos, Koppert Cress, Kamps Transport, Scholle IPN, Vertigo6 en Ippo, twee spelrondes van de interactieve business game Bricks & Brains en een drietal speedcolleges over de relatie tussen ontwikkelingen in de markt, succesvol samenwerken en het slim inrichten van organisaties. Met als resultaat voor de deelnemers dat men met de nodige geleerde lessen rond organisatie- en teamontwikkeling, inzicht in de belangrijkste trends en ontwikkelingen rond o.a. technologie, duurzaamheid en ketenomkering en nieuwe kennis rond het wendbaar inrichten van organisaties weer huiswaarts kon vertrekken. En niet te vergeten natuurlijk: de bijzondere ervaring van het spelen van een business game en daarbij zelf ervaren hoe weerbarstig de praktijk is.

Een hartelijk welkom door Aad van Pelt

BIG ‘Business Ixperience Games’ organiseert regelmatig evenementen waar organisaties kennis kunnen komen maken met de filosofie en de aanpak van ons bedrijf. BIG werkt op interactieve wijze met management en medewerkers aan groei, ontwikkeling en een beter rendement. Dit op basis van de gedachte dat we graag willen dat mensen met plezier werken en snappen waarom ze doen wat ze doen. Onze aanpak baseren we op de 5 B’s:

 • Betrouwbare leiders
 • Beheersbare processen
 • Betrokken medewerkers
 • Blijvend verbeteren
 • Betere resultaten

Resulterend in de zesde ‘B’: Blije klanten!

En precies deze zesde B was een belangrijk uitgangspunt bij de verkorte versie van de business game Bricks & Brains die we in twee rondes speelden. Op basis van de bestellingen van de drie klanten diende het denkbeeldige bedrijf te leveren met een zo kort mogelijke doorlooptijd, een hoge kwaliteit en met een zo hoog mogelijke uitlevergraad. Dat klinkt niet ingewikkeld, maar in de praktijk van de game bleek het nog behoorlijk lastig om de klanten tevreden te stemmen. In de eerste speelronde resulteerde dat dan ook in een verlies van bijna 2 ton. Gelukkig was er daarna tijd voor een grondige evaluatie en voor het bepalen van een serie verbeteringen zoals onder meer een vereenvoudiging van de lay-out resulterend in een kortere doorlooptijd, het wegnemen van knelpunten en het slimmer organiseren van het werk op de afdeling Expeditie. Met als resultaat een drastische verhoging van de uitlevergraad, drie tevreden klanten, fors korte doorlooptijden en een prachtig financieel resultaat in de vorm van ruim € 400.000 winst. Een hartelijk applaus van het BIG-team voor de deelnemers was het gevolg.

Volop (inter)actie tijdens de Bricks & Brains

Als rode draad van het event fungeerden een drietal speedcolleges over het aspect samenwerken binnen organisaties. Belangrijke lessen uit deze speedcolleges waren onder meer:

 • marktontwikkelingen zijn zo drastisch en volgen elkaar in een dermate in een zo hoog tempo op dat het vrijwel onmogelijk is geworden om de toekomst goed te voorspellen
 • dat vraagt dat bedrijven zich snel en makkelijk moeten kunnen aanpassen aan steeds wijzigende omstandigheden
 • eendrachtig het Darwinisme gelooft BIG dat bedrijven die zich snel kunnen aanpassen, een grotere kans om te overleven hebben
 • hoe betere medewerkers met elkaar samenwerken, hoe groter de kans een op groot aanpassingsvermogen
 • de maakbaarheid van organisaties is beperkt
 • naarmate een organisatie meer lijkt op een natuurlijke omgeving, zullen medewerkers zich prettiger voelen en daarmee beter presteren
 • er zijn maar weinig organisaties die voldoende elementen van een natuurlijke omgeving in zich dragen
 • veiligheid en vertrouwen zijn belangrijke randvoorwaarden voor het succes van organisaties
 • het organiseren van feedback levert een belangrijke bijdrage aan betrokkenheid
 • betrokkenheid is een belangrijke voorspeller van het succes van een organisatie
 • de basis voor samenwerking zit ‘m in het principe van ‘winst door delen’
 • je kunt de grenzen van je organisatie oprekken en zo ook klanten, partners en leveranciers een directe bijdrage laten leveren aan het succes

BIG kijkt terug op een geslaagd evenement en dankt alle deelnemers voor hun inzet en energie.

De slides met foto’s en scores vind je hier: 160623_Slides werkconferentie BIG met foto’s en scores

Succesvol samenwerken