Serious games bij werving en selectie

Business games en management games zijn – afhankelijk van (de kwaliteit) het ontwerp – voor veel verschillende doeleinden inzetbaar in én buiten het bedrijfsleven. Naast de inzet van dit type games voor onder andere kennisoverdracht of gedragsverandering kan het ook worden ingezet om de persoonlijkheid, competenties en/of gedrag van deelnemers te beoordelen en te toetsen. Op deze wijze kunnen serious games een effectief hulpmiddel zijn in uw wervings- en selectietraject.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat zelfs aan de hand van games die enkel zijn ontworpen ter vermaak conclusies kunnen worden getrokken over de persoonlijkheid en het gedrag van de spelers. Shoshannah Tekofsky (PhD aan de Universiteit Tilburg) heeft onderzocht of het spelgedrag in een computerspel – het schietspel Battlefield 3 – iets zegt over de persoonlijkheid van de spelers. In dit interview wordt over haar interessante bevindingen gesproken. Onthoud dat Battlefield 3 enkel en alleen is ontworpen teneinde vermaak. Het is dus géén serious game. Want alle serious games hebben een ander primair doel dan vermaak. Zelfs in deze niet-serious game zegt het gedrag van spelers iets over in hun persoonlijkheid en gedragingen.

In een ander artikel gaat Roos Alblas specifiek over de toepassing van serious gaming voor werving en selectie. In haar blog legt ze uit hoe serious games niet enkel een effectieve manier kunnen zijn om uit vele sollicitanten een eerste selectie te maken maar tevens een eerlijker beeld geven van de competenties, vaardigheden en het gedrag van sollicitanten dan op basis van een gesprek kan worden vastgesteld. Zo kan een betere match tussen werknemer en werkgever bewerkstelligd worden, concludeert Albas.

En BIG beaamt die ondervinding. Wij bieden een divers assortiment business games en management games specifiek ontworpen om in te zetten in een organisatorische context. Deze games zijn uitermate geschikt om gericht competenties en gedragingen te toetsen. Welke competenties? Denk aan leiderschapskwaliteiten, samenwerking maar ook onderhandelingsvaardigheden. De kracht van gaming is dat deelnemers natuurlijk gedrag vertonen waarbij hun competenties en gedragingen tot uiting zullen komen. Of dit tijdens een sollicitatiegesprek ook zo is, is maar zeer de vraag.

Benieuwd hoe BIG Business Ixperience Games uw wervings- en selectietraject kan verbeteren door middel van serious gaming? Wij staan u meer dan graag te woord.