Samenwerken

Geslaagd event “Succesvol Samenwerken”

26 November j.l. organiseerde Logistieke Hotspot Rivierenland in samenwerking met BIG een open event met als thema: “Succesvol Samenwerken”. We waren te gast bij GeoFort te Herwijnen, nabij de kruising van de snelwegen A15 en A2.  Deze prachtig gelegen locatie was het decor van een interactieve middag waarbij de handen uit de mouwen gingen. De ruim twintig deelnemers kregen een interactieve en leerzame middag voorgeschoteld waarbij BIG meerdere speedcolleges en de business game Bricks and Brains inzette. 

Casper Jansen opende met een presentatie over ‘Ontwikkelingen en Trends in Logitstiek en Supply Chain’. Door het gebruik van interessante voorbeelden werd duidelijk hoe veranderlijk de wereld waarin organisaties zich moeten handhaven is. En waarom het dus van cruciaal belang is goed samen te werken.

Met deze informatie in het achterhoofd was het tijd voor de business game Bricks and Brains. En wel de variant ‘logistieke dienstverlening’. Bricks and Brains is een serie business games ontwikkeld door BIG waarin deelnemers zelf de pion zijn in de gesimuleerde supply chain. Elke deelnemer bezet, al dan niet samen met een collega, een afdeling in de organisatie ‘Ons Bedrijf’. Het doel is eenvoudig: maximaliseer gezamenlijk het financiële resultaat.

Uitvoerig overleg over de te hanteren werkwijze

Uitvoerig overleg over de te hanteren werkwijze

Na een plenaire uitleg over de game kreeg een ieder de tijd zijn of haar functieomschrijving door te nemen. Zoals altijd kregen deelnemers tijd de “pijplijn te vullen” maar al snel werd het serious business. Dat wil zeggen: harde pegels verdienen, met zijn allen. Spoedig bleek dat zonder onderling overleg de keten weinig succesvol opereerde. Eén deelnemer nam het verstandige besluit gebruik te maken van de zogenaamde ‘time-out’. Dit is de mogelijkheid om het gehele proces voor 3 minuten stil te leggen – een afgeleide van de rode knop in het productieproces van Toyota.

 

De time-out werd benut door het in kaart brengen van de processtromen. En daarmee de individuele posities in de keten. Nu duidelijk was geworden wat ieders rol in de keten was, werden de eerste resultaten geboekt. Een goede vooruitgang! Maar nog niet voldoende om een glimlach op de gezichten van de klanten tevoorschijn te toveren. De financiële resultaten na het eerste boekjaar waren dan ook niet denderend. Niets aan de hand want de deelnemers kregen de tijd om gezamenlijk te evalueren.

Overbodig papierwerk kon worden geschrapt

Met de inzichten die werden opgedaan tijdens het speedcollege ‘Succesvol Samenwerken in de Keten’ namen de deelnemers een aantal rigoureuze verbeterstappen. Zo werden er – in goed overleg tussen de ketenpartners – afdelingen verplaatst en documenten geschrapt. De werkwijze tussen de verschillende account teams werd hierdoor uniform. Dit bleek een grote stap in de goede richting want het uitleverpercentage van pallets LEGO – het artikel dat ‘Ons Bedrijf” levert aan hun klanten – ging drastisch omhoog. Het tweede boekjaar, waarin forse winst werd geboekt, bleek zelfs voldoende om het negatieve financiële resultaat van het eerste boekjaar meer dan te compenseren. Een prima prestatie en tevens bewijs dat de deelnemers goed hebben samengewerkt!

Na het nuttigen van een hapje en een drankje werd afgesloten met het speedcollege ‘Effectieve Teams’. Hier kwam naar voren aan welke voorwaarden organisaties moeten voldoen om teams optimaal te laten presteren. En op welke wijze dit de resultaten van een organisatie positief beïnvloedt. Uiteraard onderbouwd met wetenschappelijke referenties en interessante praktijkvoorbeelden, zoals kan worden toevertrouwd aan BIG Business Games.

Grote voorraden LEGO in het warehouse

Grote voorraden LEGO in het warehouse

Uiteraard was er na afloop van het inhoudelijke programma nog gelegenheid voor een borrel. De conclusie luidde dat men veel had opgestoken over ‘Succesvol Samenwerken’ en dat de interactieve en energieke wijze waarop BIG dit aankleedt daar significant aan had bijgedragen. Maar vooral hebben de deelnemers aan den lijve kunnen ondervinden tot welke mooie resultaten succesvolle samenwerking kan leiden.

Wat ons betreft een erg geslaagde middag! Dank aan alle deelnemers en Logistieke Hotspot Rivierenland voor de samenwerking. Graag tot een volgend event!

Wilt u graag deelnemen aan een BIG event? Houd dan onze agenda in de gaten.

Tot BIG!

Powerpoint presentatie downloaden