OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Enthousiaste reacties op Silk Race bij Bayer CropScience Vegetable Seeds

Succesvol samenwerken, bouwen aan vertrouwen, teamontwikkeling en het vertalen van strategisch beleid naar tactisch-operationele plannen waren de centrale thema’s bij de business game Silk Race die we deze zomer in opdracht van Bayer CropScience Vegetable Seeds hebben uitgevoerd. En dat voor een internationaal team met professionals die hoge eisen stellen aan trainingen en workshops. Een boeiende en uitdagende opdracht die we met veel plezier en succes hebben uitgevoerd.

Net voor de zomer kregen we van Bayer CropScience Vegetable Seeds een interessante vraag voorgelegd: we gaan een kick off organiseren voor de managers van het bedrijfsonderdeel Seed Supply en we zijn daarbij op zoek naar een inspirerende en verdiepende interactieve leervorm die goed aansluit op het inhoudelijke programma dat we gedurende 3 dagen gaan organiseren. Deze vraag kwam bij ons terecht via James Hatumena, Global Head of Seed Supply. Hij gaf ons aan dat er binnen zijn organisatie al veel ervaring is met interactieve trainingsvormen en dat de deelnemers dus een hoog verwachtingspatroon zouden hebben. “Mooi dachten wij, daar houden wij van: we laten ons graag uitdagen.”

Management Recepten
Op basis van de doelstellingen die James met zijn team had geformuleerd zijn we in nauwe samenwerking met Bayer aan de slag gegaan met het uitwerken van de leerdoelen en het vertalen hiervan naar leerinterventies. Binnen Silk Race noemen we dat de Management Recepten. Deze ‘recepten’ bestaan uit een combinatie van kennisvragen (open en multiple choice) en teamopdrachten. De teams die in Silk Race spelen kunnen punten (stappen vooruit in de game) verdienen door de kwaliteit van hun antwoorden en oplossingen. Voor Bayer CropScience Vegetable Seeds hebben we een aantal specifieke kennisvragen opgenomen die exact aansloten bij het inhoudelijke programma van de kick off . Door de flexibele opzet van Silk Race is het mogelijk om dergelijke maatwerktoepassingen in te zetten. Aan de kennisvragen zijn korte speedcolleges gekoppeld om de deelnemers op die manier meer inzicht te geven in de achterliggende theorie.

Deze opzet bleek in de praktijk heel goed te werken. De onderwerpen die tijdens de kick off in twee dagen waren besproken door het team kwamen terug in de Management Recepten van Silk Race en waren daardoor zeer herkenbaar voor de deelnemers. Vier teams streden dan ook met volle overgave om de winst en wisten met slimme handelsstrategieën mooie financiële resultaten te bereiken. Veel passie, energie denk- en daadkracht gekoppeld aan relevante ‘content’ vormden het decor van de game.

Eindresultaat: enthousiaste deelnemers, een tevreden opdrachtgever en een trots team aan de zijde van Silk Race. De doelstellingen van Bayer en de opzet en inhoud van Silk Race bleken een prima match!

Quote Silk Race Bayer CropScience Vegetable Seeds

Profiel Bayer CropScience
Under the Nunhems brand, Bayer CropScience offers expert advice and high-quality seed varieties of ~25 vegetable crops. With more than 2,000 employees, we are present in all major vegetable production areas around the globe. We are dedicated to producing market-oriented varieties and seed products, and more than just that. We are oriented towards customers, and towards sharing value-added genetics, services and expertise to help them succeed