Business Game als succesvol instrument voor werving en assessment

Business game als succesvol instrument voor werving en assessment

De juiste man/vrouw op de juiste plek
Het aantal vacatures binnen Supply Chain Management steeg in het derde kwartaal 2015 met ruim 46% ten opzichte van dezelfde periode in 2014. Een explosieve groei die met name veroorzaakt wordt door de economische groei binnen de industriële sector. Ook in andere sectoren zien we de krapte op de arbeidsmarkt weer toenemen.

Dat roept allereerst de vraag op hoe u uw recruitment activiteiten gaat organiseren en hoe u zich profileert als interessante werkgever. De volgende vraag is hoe u vervolgens de juiste kandidaten selecteert. Kandidaten die voldoen aan de eisen die u stelt, maar die bovenal passen in de cultuur van uw organisatie.

Een business game kan dan een uitstekend middel zijn om potentiële kandidaten spelenderwijs kennis laten maken met uw organisatie. Deze ervaring levert bovendien veel inzicht op over de kandidaten, immers hun competentieniveau is goed te meten aan hun gedragingen in de game.

Steeds meer bedrijven zien business games als aantrekkelijk instrument voor recruitment en assessment. Advocatenkantoren, de luchtmacht, de NS en recentelijk ook uitzendbureau Olympia dat een game heeft ontwikkeld voor het rekruteren van call center agents.

BIG_Business_Game_Open_GameIMG_9286

Op zoek naar de juiste teamleiders
Afgelopen jaar kregen wij het verzoek van een HR manager van één van de grootste voedselproducerende bedrijven ter wereld om met haar een programma te ontwikkelen wat gebruikt kon worden als selectietool voor teamleider.

Wat was het geval? Het bedrijf had zowel intern als extern kenbaar gemaakt dat het op zoek was naar 4 teamleiders voor de productieafdeling. Dit resulteerde in een groot aantal reacties. Na een eerste papieren analyse bleef er een lijst over van 20 kandidaten. De vraag voor het bedrijf was nu hoe uit deze 20 kandidaten de 4 meest geschikte konden worden geselecteerd. Was een business game wellicht een interessant instrument om in te zetten?

In het gesprek met de HR Manager werd al snel duidelijk dat een belangrijk deel van de vereiste competenties van de teamleiders goed zichtbaar te maken waren door het inzetten van onze business game “Bricks & Brains”. In het competentieprofiel kwamen we namelijk begrippen tegen als leiderschap, communicatie, samenwerken, initiatief, klantgerichtheid en oog voor het grote geheel. Competenties die ook nodig zijn om succesvol te kunnen zijn in onze business game “Bricks & Brains”.

Uitvoering en resultaat
De sollicitanten voor de functie van teamleider werden door het bedrijf uitgenodigd voor de volgende selectieronde met de mededeling dat deze zou bestaan uit het spelen van een business game waarbij het gedrag en handelen van de sollicitanten zouden worden geobserveerd door lijn- en HR managers. En dat met als belangrijk onderwerp van de observaties de eerdergenoemde competenties.

Na een uitgebreide toelichting door het bedrijf en de speluitleg door BIG werd de business game in drie speelrondes gespeeld, middenin de fabriek. De deelnemers bestonden naast de sollicitanten uit teamleiders en managers van het bedrijf. De sollicitanten kregen volop ruimte om zichzelf te laten zien, zowel in verschillende rollen tijdens het spelen van de game als tijdens de tussentijdse evaluatie- en verbeterrondes.

Na afloop vond er een uitvoerige evaluatie plaats waarbij de belangrijkste conclusie was dat er bij de beoordelaars een eenduidig beeld was ontstaan ten aanzien van de vier meest geschikte kandidaten. De derde ronde van de selectieprocedure kon na het spelen van de business game daarom snel worden afgerond en de kandidaten werden kort daarop geïntroduceerd als nieuwe medewerker in de functie van teamleider.

BIG_Business_Game_King_Cuisine_2P1012419

Deelnemers
Als feedback van de deelnemers kregen we terug dat ze het een interessante en waardevolle ervaring vonden. Een aantal sollicitanten gaf aan deze vorm van assessment als erg plezierig te beschouwen omdat een business game als deze er door het realistische karakter voor zorgt dat je al snel vergeet dat je in een selectietraject zit. Daardoor zijn spanningen en zenuwen snel verdwenen en kun je echt jezelf zijn en laten zien hoe je werkt en denkt. Ook vonden zij het plezierig om op deze manier een indruk te krijgen van de cultuur van het bedrijf en kennis te maken met een aantal van de medewerkers. Een waardevolle ervaring voor vrijwel iedereen. Zoals een van de deelnemers het verwoorde: “ook al krijg ik deze baan niet, het was een geweldige ervaring om deze game te spelen en ik had het niet willen missen.”