Slotbijeenkomst Midden Kader King Cuisine

Slotbijeenkomst King Cuisine

Op donderdag 18 juni 2015 vond de slotbijeenkomst plaats van het ontwikkelprogramma voor het middenkader van King Cuisine in Tilburg

In het begin van het vorige jaar hebben we de directie en het MT van King Cuisine geholpen om de missie, visie en de strategie voor de komende jaren vast te stellen. Tijdens 2 strategiedagen is de basis gelegd voor een ingrijpend verbeterplan. Dit plan is de leidraad geweest voor de directie en het MT in het afgelopen jaar. En met resultaat want het werd het meest succesvolle jaar in de geschiedenis van King Cuisine! Om de groei te bestendingen en het proces van continu verbeteren te verankeren in de totale organisatie, is op advies van BIG een opleidingsprogramma ontwikkeld voor het middenkader (12 medewerkers) Het opleidingsprogramma begon op 31 januari 2015 met de business game “Bricks & Brains” met deelname van zowel de directie, het MT en het middenkader. Voor de directie ook het ultieme moment om de doelstellingen van de organisatie te koppelen aan de doelstellingen van het opleidingsprogramma.

In de daarop volgende 5 maanden zijn 5 verschillende modules de revue gepasseerd:

  1. Ontwikkelingen in de markt en de invloed daarvan op King Cuisine;
  2. Ik & Wij (samenwerking, communicatie en feedback);
  3. Optimaliseren van bedrijfsprocessen;
  4. Leiding geven en leiding ontvangen;
  5. Klantgerichtheid.

De deelnemers aan het ontwikkelprogramma werden op interactieve wijze begeleid door BIG en ze kregen allemaal een mentor toegewezen in de vorm van een MT lid. Om de transfer van de opleiding zo hoog mogelijk te laten zijn, werden aan het eind van elke module huiswerkopdrachten meegegeven die tijdens de daarop volgende module behandeld werden.

De slotbijeenkomst van 18 juni 2015 was bedoeld als evaluatiemoment en formele afsluiting van het opleidingsprogramma. Tijdens de bijeenkomst zijn de verbeterplannen gepresenteerd en is er een concreet actieplan toegelicht voor één van de verbeteringen.

Een paar quotes die we die tijdens de evaluatie hebben gehoord:

“BIG heeft mij doen laten zien dat we heel veel kunnen verbeteren”

“Doorvragen op een probleem, middels 5x de Waarom vraag, heeft mij heel opgeleverd”

“We werken nu veel beter samen en zoeken elkaar veel meer op”

“BIG heeft ervoor gezorgd dat we nu concreet aan de slag zijn met een groot aantal verbeterpunten”

 

BIG is er trots op om King Cuisine als klant te hebben! We hebben gemerkt dat iedereen zeer gedreven is om continu te verbeteren. De betrokkenheid en het enthousiasme van de medewerkers, het MT en de directie heeft ons ervan overtuigd dat King Cuisine (mede door de interventies van BIG) een rooskleurige en succesvolle toekomst tegemoet gaat!